SEO.

SEO.ความหมายของมันคืออะไร ในเว็บไซต์ได้เคยเขียนกล่าวไว้แล้วหลายบทความถึงความหมายของ SEO.S คือ Search E คือ Engine O คือ Optimization SEO.เขียนคำเต็มคือ Search Engine Optimization แปลเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายที่สุดคือ เว็บติดหน้าแรก Google ทำเว็บให้ติดหน้าแรก วิธีปรับแต่งเว็บไซต์ให้เว็บเสิร์ช Google เข้าถึงได้ง่าย จัดอันดับในหน้าแรกได้รวดเร็ว สร้างและปรับแต่งจัดด้านองค์ประกอบเว็บไซต์ให้ครบถ้วน

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

Recent Posts