ข่าวบ้านลอยน้ำ

200

บ้านลอยน้ำ สุขาลอยน้ำ ที่จอดรถลอยน้ำชัยประดิษฐ์ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยังต่างประเทศ ทำให้ผู้สื่อข่าวจากประเทศเกาหลีใต้ ได้เข้ามาสัมภาษณ์ คุณธัชชัย และคุณจันทร์หยด กัลยากร ผู้บริหาร บริษัท โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์ จำกัด ทำให้บ้านลอยน้ำชัยประดิษฐ์ เป็นที่สนใจของชาวเกาหลีใต้พอสมควร ในประเทศไทยก็มีรายการโทรทัศน์หลายรายการเข้ามาสัมภาษณ์ อาทิ รายการวีไอพี. เป็นต้น