ผู้ผลิตน้ำกลั่น บจก.ลี้เซียฮวด เคมีคอล อินดัสทรี

568

เว็บไซต์ lch-chemical.com ของบริษัท ลี้เซียฮวด เคมีคอล อินดัสทรี จำกัด

บริษัท ลี้เซียฮวด เคมีคอล อินดัสทรี จำกัด
จำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ สารกัดกร่อน กรดด่างทั่วไป  น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์MAXCAR โดยเริ่มต้นกิจการเมื่อปี พ.ศ.2513 จนกระทั่งปัจจุบันกว่า 45ปีแล้ว