Google ยังรวม Fitbit ไม่สำเร็จ รอแก้ข้อกังขาใช้ข้อมูลเชิงโฆษณา

376

คณะกรรมาธิการยุโรปสงสัย กูเกิล อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวผู้ใส่ ฟิตบิท ในเชิงโฆษณา ชะลอการควบรวมบริษัทไปจนถึงปลายปี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ มาร์เก็ตวอช รายงานว่า ฟิตบิท (Fitbit) บริษัทผลิตอุปกรณ์สวมใส่ อาจยังไม่สามารถควบรวมกิจการกับบริษัท กูเกิล ได้ภายในปี 2020 หลังจากยังไม่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ที่ระบุว่า จะมีการตรวจสอบเชิงลึกในสัญญาการควบรวมกิจการของทั้งสองบริษัท เนื่องจากมีความกังวลว่า กูเกิล อาจใช้ข้อมูลต่างๆ ของผู้สวมใส่อุปกรณ์ของ ฟิตบิท เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงโฆษณา

ก่อนหน้านี้ กูเกิล ระบุว่า บริษัทเก็บข้อมูลบางส่วนจากอุปกรณ์สวมใส่ แต่จะไม่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในเชิงโฆษณา ขณะที่คณะกรรมาธิการยุโรประบุว่า การเก็บข้อมูลแบบไซโล (data silo) หรือการเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บได้เพียงรายเดียว ของกูเกิลนั้นไม่พอที่จะแก้ไขข้อสงสัยของคณะกรรมาธิการยุโรปได้ ซึ่งส่งผลต่อกำหนดควบรวบกิจการของทั้งสองบริษัท นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังทำให้กำหนดการควบรวมกิจการไม่แน่นอน

ขณะที่ กูเกิล ระบุว่า ทางบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลด้านสุขภาพจากผู้ใช้ ฟิตบิท ในเชิงโฆษณา ซึ่งผู้ใช้ ฟิตบิท สามารถลบข้อมูลของตนได้ 

ในปีนี้ยอดขายอุปกรณ์ของ ฟิตบิท ลดลงร้อยละ 30 ซึ่งทางบริษัทได้ปล่อยอุปกรณ์ชิ้นใหม่ออกมาเพียงชิ้นเดียวในช่วงต้นปี ทำให้รายได้ของบริษัทลดลงเหลือ 261.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก 313.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่หุ้นร่วงลงร้อยละ 6 ในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา.

ที่มา: Marketwatch